Zvětšování otvorů pro okna

Dům, který náš investor rekonstruuje, je velmi starý a tudíž má malá okna. Součástí rekonstrukce je tedy zvětšování oken, a to jak do výšky, tak i do šířky. Cílem je totiž do zahrady mít všude francouzská okna a v přízemí u vstupu na terasu i HS portál. Samotné zaměření oken proběhlo již před bouráním.

Zvětšování otvorů pro okna na výšku

Zvětšování otvorů pro okna na výšku není žádný problém. Pod stávajícím oknem se jen vybourá obvodové zdivo. Další práce nejsou nutné.

Zvětšování otvorů pro okna na šířku

U zvětšování otvorů pro okna na šířku už je to komplikovanější. Nad okny totiž vždy musí být nosný překlad, který drží zdivo nad oknem, případně i podlahy dalších pater. Při zvětšování oken na šířku je tedy nutné vybourat i tento překlad a nahradit ho novým delším překladem.

Překlady u nosného zdiva bourejte vždy až po konzultaci s projektantem nebo statikem.

Protože obvodové zdi domu jsou nosné, mohlo by dojít k propadu při vybourání původního překladu. Proto vždy takové bourání konzultujte s projektantem nebo statikem, který posoudí, jaký postup je bezpečný.

Zvětšování otvoru pro HS portál v obýváku

V našem případě muselo být bourání řešeno postupně. Nejprve byla odstraněna venkovní část překladu, což znamenalo vybourání cca 20 cm původního překladu. Následně byl původní překlad nahrazen I profilem potřebné délky pro nové širší okno.

Druhou fází bylo vybourání zbytku překladu z vnitřní části domu a nahrazení druhým I profilem. Před bouráním vnitřní části překladu bylo ale nutné podepřít strop kolem původního překladu, protože hrozilo jeho propadnutí. Původní strop je totiž tvořen dřevěnými trámy, které leží na zdivu nad původní překladem.

Po instalaci nového delšího překladu mohlo být vybouráno obvodové zdivo pro instalaci nového většího HS portálu.

Posledním krokem bylo vyšalování a vybetonování prostoru mezi ocelovými nosníky. Beton byl míchaný v míchačce, ale pro výrobu byl použitý kvalitnější cement 42,5. Beton byl vyztužen osmi roxory tl. 16 mm svázanými třmínky. Roxory byly zavrtány na koncích do obvodového zdiva. Třmínky byly vyrobeny svépomocí z roxorů ohýbáním ve svěráku.

Zvětšování otvoru pro okno v pokoji

Okno v pokoji bylo výrazně jednodušší, protože bylo výrazně menší. Stačilo vybourat starý překlad a místo něj umístit nový delší prefabrikát z betonu.

Příprava otvorů pro montáž oken

Všechny otvory bylo po vybourání nutné zarovnat jádrovou omítkou. Vybourané otvory byly totiž velmi nepravidelné, což by bylo pro montáž oken problém. Finální velikost otvorů byla na každou stranu o 2 cm větší, než je velikost samotných oken a dveří kvůli tomu, aby tam byl prostor pro montážní pěnu.

2 Komentáře

  1. Pekný deň

    Pri článku ´´ Príprava otvoru pre montáž okien´´ , ste použili dva betónové nosníky/preklady/prefabrikáty vedľa seba – fotka prvá ( modrý strop). Viete mi poradiť zdroj týchto prefabrikátov?

    Ďakujem pekne, Majo