Stavba nosné konstrukce balkonu svépomocí

Rodinný dům před rekonstrukcí měl jeden balkon, který ale nebyl vhodně umístěný. Při plánování stavebních prací tedy padlo rozhodnutí současný balkon zazdít a používat ho jako technickou místnost a místo něj postavit nový balkon v ložnici.

Stavba balkonu tedy vyžadovala přípravu konstrukce a vhodné ukotvení konstrukce balonu.

Příprava konstrukce balkonu

Základem balkonu je železná konstrukce. Tato konstrukce se následně ukotví do podlahy pokoje a obvodové zdi domu.

Celá konstrukce balkonu je založena na jeklech 120x60x3, které tvoří hlavní nosné trámy balkonu. Na jeden konec jeklů byly CO2 svářečkou přivařeny válcované úhelníky 50x50x5, které slouží k připevnění trámů balkonu k dřevěným trámům v původní podlaze domu. Do těchto úhelníků byly navrtány otvory pro kotvící šrouby. Na druhý konec úhelníků byly opět CO2 svářečkou přivařeny další válcované úhelníky 30x30x3, které budou sloužit k uchycení terasových prken. Na konec úhelníku, který bude vystrčený ven z domu, byly ještě navrtány díry na uchycení zábradlí balkonu.

Takto připravené nosné trámy balkonu byly následně odvezeny na pozinkování.

Stavba nosné konstrukce

Jako první bylo nutné ukotvit vyrobené nosné trámy. V místech, kde budou francouzská okna, byly trámy jednoduše položeny na podlahové trámy. V místech, kde byla zeď, bylo nutné vybourat díru, kterou byl trám prostrčen.

Nosné trámy balkonu byly ukotveny jednak k existující podlaze a nebo podlahovým trámům, ale také k ocelovým překladům nad okny v přízemí. K ocelovým překladům byly trámy balkonu přivařeny přes úhelníky. Pro kotvení k podlaze byly použity závitové tyče ukotvené pomocí chemické kotvy. K dřevěným podlahovým trámům byly balkonové nosné trámy ukotveny pomocí vrutů.

Celé nosné trámy byly následně zalité betonem s ocelovou výztuží. Tato konstrukce dohromady současně tvoří i překlad nad francouzským oknem v přízemí.