Montáž oken při rekonstrukci

Montáž oken při rekonstrukci je trošku jiná záležitost než v novostavbě. Na našem 2. blogu si můžete přečíst o zaměření stavebních otvorůmontáži oken v novostavbě.

Zaměření oken při rekonstrukci

První krok při výměně oken je zaměření. K tomu je v některých případech zapotřebí váhorys, což je bod 1 metr nad úrovní finální podlahy.

Vysvětlení váhorysu

Váhorys slouží k tomu, abyste všechna okna měli ve stejné výšce. U klasických oken si mírných odchylek ani nevšimnete, ale problém nastává u vchodových dveří, HS portalů a francouzských oken, neboť jejich usazení do špatné výšky může v další fázi stavby přinést velké problémy. Nejhorší scénář by nastal v případě, že byste si položili novou podlahu a zjistili byste, že neotevřete dveře či okna kvůli špatně usazeným výplním stavebních otvorů.

Postup zaměření na stavbě

Okna, která zůstanou v původní velikosti, si technik zaměřil, ale otvory, které se budou zvětšovat nebo přidávat, ne. Tam se jen dohodlo, jak velké stavební otvory mají být připraveny. Důvodem je skutečnost, že není vhodné mít dům několik týdnů otevřený. Ale pokud chcete předejít nepříjemnostem, pak si otvory můžete nechat zaměřit až po finální úpravě, ale ztratíte tím několik týdnů.

Při této akci si s technikem podrobně vyspecifikujte, jakým způsobem máte stavbu připravit. A to i za cenu, že budete chtít vše vysvětlit 10x. Jen tak se totiž vyhnete nepříjemnostem, které vás později mohou mrzet.

Příprava stavebních otvorů

S okny, která se budou měnit jen kus za kus, investor nemusel dělat vůbec nic. Domluva zněla tak, že jakmile přijedou s novými okny, stará si vymontují a namontují tam nová.

Pokud však budete měnit velikost oken nebo přidávat nové stavební otvory, pak se musíte držet několika pravidel. Zvětšování stavebních otvorů se věnuje samostatný článek.

Bezpodmínečně musíte dodržet domluvenou velikost stavebního otvoru a přitom si dávejte pozor na křivé zdi. Stavební otvor navíc musí být zhruba o 2 cm větší než okno, aby jej bylo možné zafoukat montážní pěnou.

Dalším požadavkem byl rovný a pevný povrch stavebních otvorů pod francouzskými okny. Investor musel spodní části otvorů pro francouzská okna vybetonovat a vybourané boky naopak nahodit maltou do roviny.

Doba dodání

Po zhruba 5 týdnech od zaměření dorazila zpráva, že okna jsou připravena. Investor si je objednal u společnosti Sokol Okna.

Montáž oken

Montáž 13 oken probíhala ve dvou dnech. První den přijeli s francouzskými okny, další den se všemi ostatními.

Vzhledem k obtížnému přístupu ke stavebním otvorům si investor měl zajistit pomocníky na odnos HS portálu. Ale nakonec nebyli nutní. Do nošení se sice zapojili, ale montážníků přijelo 5. Bohužel jeli až z Břeclavi, takže dorazili až kolem 14. hodiny. Druhý den se jim podařilo přijet dříve.

Odnos oken

Jako první si vše vyložili z auta a odnosili k otvorům, do kterých se okna měla montovat. Menší problém nastal hned u 1. rámu, neboť se nevešel do dveří, takže musel být do 2. patra vyzvednut z terasy. Kvůli šetrnému zacházení můžete být připraveni i na tuto část prací, a to hadrami nebo kusy polystyrenu, na který se okna položí a opřou o zdi, aby se nepoškrábala či jinak nepoškodila, dokud se nenamontují na své místo.

Hadry či kusy polystyrenu se jako ochrana před poškozením neztratí.

Příprava otvoru pro HS portál

Montážníci práce započali přípravou podkladu pro HS portál. Nejdříve si otestovali, zda je podklad rovný. Zjistili, že je mírně křivý, což ale ničemu nevadí. Poté do otvoru položili Purenit, který pomocí speciálních podložek vyrovnali do roviny a do vzdálenosti od kraje fasády dle přání investora (5 cm). Následně Purenit k betonovému podkladu přilepili konstrukčním PU lepidlem Mastersil.

Na takto připravený podklad usadili HS portál, na který předem nacvakali okenní montážní kotvy. V tomto kroku bylo odhaleno jak křivé jsou původní zdi domu, neboť v horním levém rohu byl HS portál přitisknutý až ke zdi, zatímco dole měl snad třícentimetrovou mezeru.

Zároveň zjistili, že montáži překáží původní železný překlad, který investor jen uřezal a ponechal ve zdi. Ten musel ven. Je tedy dobré zůstat v pracovním oděvu a s vojskem nářadí, které by mohlo být potřebné.

Usazení HS portálu

Jakmile byl otvor plně připravený, mohl se HS portal usadit do stavebního otvoru. Podruhé již bylo vše v pořádku, takže mohlo dojít k přilepení HS portálu k Purenitu konstrukčním PU lepidlem a vyrovnání okna.

Nakonec se do zdí vyvrtaly díry, přes montážní kotvy se okna přišroubovala a vzniklé mezery mezi oknem a zdí se vypěnily nízkoexpanzní PUR pěnou Illbruck.

Montáž ostatních oken do nových otvorů

Okna do nových otvorů se montovala stejným způsobem, jen s absencí Purenitu, což znamená, že se speciálními podložkami vyrovnával přímo rám okna, nikoliv Purenit. Jedno francouzské okno se do otvoru nechtělo vejít, takže museli sundat speciální parapetní lištu. To bylo možné jen proto, že za oknem nebude parapet, ale přímo terasová prkna.

Nicméně se nejednalo o jediný problém. Po namontování HS portálu a francouzského okna vedoucích na terasu se zjistilo, že každé okno je v jiné výšce. I když francouzské okno ještě nebylo zapěněné a mohlo se tedy předělat, moc to nepomohlo, neboť byl špatně připraven podklad.

A zde je to, o čem jsem mluvila na začátku. Vše si raději nechte 10x vysvětlit. Investor se se zaměřovacím technikem nepochopili, takže výškově otvor nachystali špatně a teď musí nést následky.

Montáž oken do původních otvorů

Montáž oken do původních otvorů je nejjednodušší záležitost, neboť s ní nemáte žádné starosti. Pracovníci si okna vybourali sami a usadili tam výše zmíněným způsobem nová okna. Jen mne překvapilo, že zde nebylo zapotřebí podklad vyrovnat, ale vystačili si s tím tak, jak to zvládli vybourat.

Investor měl jeden velký otvor tvořený luxfery. I ten si sami demontovali a vyplnili jej oknem.

Plusem je také skutečnost, že veškerá stará okna si odvezli, takže investor nemusel zajišťovat jejich likvidaci. Sice by ho to stálo pouze čas k naložení a vyvezení oken do sběrného dvora, kde je odebírají zdarma, ale alespoň má o starost méně.

Komplikace na druhý den

Další den po montáži se investor nemohl dostat z domu, neboť vchodové dveře nešly otevřít. Původně jsme si mysleli, že dveře byly špatně ukotveny a montážní pěna je vytlačila a zkřivila, ale ve skutečnosti dveře stačilo seřídit a problém byl vyřešen.

Nicméně seřízení byste si dle mého názoru neměli provádět sami, pokud jste k tomu neobdrželi pokyny. My jsme si raději vždy zavolali technika z dodavatelské firmy a jsme za to rádi, neboť jednou mu při této činnosti zasklení dveří prasklo pod rukama.

Postřehy na závěr

Při montáži jsem si všimla, že rám HS portalu je velmi úzký, takže se před něj nevejde širší polystyren, který by zakryl mezeru mezi zdí a oknem. Když se investor montážníků zeptal, jestli neví, jakým způsobem to řeší na stavbách, odpověděli mu, že menším polystyrenem.

Až doma jsem si uvědomila, že montážníci vůbec nepracovali s váhorysem, což není úplně dobře, neboť okna nemohli usazovat do stejné výšky. Nicméně připravené otvory byly tak malé, že se spíše řešilo, jak tam jednotlivá okna dostat. Z toho vyplývá, že váhorys by jim byl stejně na nic, neboť neměli k dispozici žádný manipulační prostor.

Důležité je také respektování sundání ochranné pásky z oken. Na těchto bylo přímo uvedeno, že páska na oknech musí být odstraněna do 3 měsíců. Na našich oknech to explicitně napsáno nebylo, ale dočetli jsme se o tom v příručce, kterou jsem obdrželi.

Nezapomeňte na včasné odstranění ochranných pásek.

Investor má HS portal z hliníku a ostatní okna jsou plastová, nicméně to nejde vůbec poznat, že se jedná o rozdílné materiály, které by teoreticky mohli mít jiné zabarvení. Jen pro zajímavost, okna z hliníku jsou mnohem lehčí než plastová.