Odvoz kovového odpadu do sběrny

V průběhu rekonstrukce se vám pravděpodobně nashromáždí kovový odpad, který je nejlepší naložit do auta a odvést do sběrny. Jak to ale probíhá?

Naložení odpadu

Kovový odpad by měl být pokud možno zbaven nekovových částí, ale pokud se jedná o maličkosti, nemělo by to vadit. Je dobré si jednotlivé typy uspořádat k sobě, tj. plechy, radiátory a ostatní. Pokud máte barevné kovy, ty se vykupují za vyšší ceny, takže je vhodné je také oddělit.

V případě, že máte k dispozici větší množství kovošrotu, můžete se zkusit podívat na webové stránky sběren, jestli nepřistavují kontejner zadarmo. Narazila jsem na to například u olomoucké výkupny Vladimír Stolička.

Proces výkupu

Vykládka kovošrotu kvůli vážení by byla neefektivní. Proto s autem najedete na obří váhu, pracovník sběrny letmým pohledem zkontroluje obsah vašeho nákladu a nakonec celé auto zváží.

Poté vám pracovník ukáže, kde co máte vyložit. Nám sdělil, že plechové věci máme dát na jednu hromadu, ostatní na druhou a radiátory k hromádce dalších. Následně jsme s vyloženým autem najeli na váhu a pracovník auto opět zvážil. Rozdíl ve hmotnosti pak dal hmotnost šrotu, který nám bude proplacen.

Nakonec se musí ještě dořešit administrativní záležitosti. Vzhledem k tomu, že tam máme registraci, již po nás nechtěli vypisovat žádné dokumenty ani ukazovat průkazy totožnosti. Dali nám pouze doklad (fakturu), na kterém je uvedeno množství odevzdaného odpadu a cena, kterou nám mají proplatit. Důležité ovšem je, že peníze vyplácí na účet, nikoliv v hotovosti. Je to dáno zákonem, který má omezit krádeže kovů.

Mou předchozí negativní zkušenost s výkupnou kovošrotu si můžete přečíst v článku na blogu o stavbě. Někde se totiž můžete setkat s požadavkem na minimální množství kovového odpadu.