Realizace betonového schodiště svépomocí

Nemožnost nalezení stavební firmy k realizaci betonového schodiště vedla investora k realizaci svépomocí.

Návrh schodiště

Nejprve je nutné si co nejlépe rozplánovat rozměry schodiště, aby každý schod měl stejnou výšku a nedocházelo tak k úrazům. V tomto případě se vycházelo z rozměrů původního schodiště, do kterého se muselo zapracovat mírné zvýšení finálních podlah. To znamená, že počet schodů zůstal, jen mají malinko odlišnou výšku.

Příprava pro betonáž schodiště

Stejně jako my při stavbě venkovního schodiště si investor nachystal bednění z OSB desek tloušťky 22 mm. Jako výztuž byla použita kari síť s okem 10×10 cm tloušťky 6 mm s I profilem a do bočních stěn domu byly připevněny roxory s pomocí chemické kotvy. Výhodou bylo, že mezipatro schodiště již bylo vybetonované z dob minulých. Přesto se nejdříve provedla betonáž první části do mezipatra a teprve po pár dnech druhá část z mezipatra do prvního nadzemního podlaží.

Bednění bylo připevněno na velké vruty v hmoždinkách do bočních stěn.

Betonáž schodiště

Betonáž byla provedena v míchačce vyrobeným betonem z cementu pevnostní třídy 42,5 R ve dvou fázích. V první fázi došlo k betonáži první části schodiště do mezipatra a teprve po 2 dnech se pokračovalo betonováním druhé části. Beton byl do schodiště nanášen postupně odspodu nahoru s tím, že nejprve byla zaplněna záda, teprve poté samotný schod.