Kolaudace rodinného domu

V únoru 2020 babička „kolaudovala“ svůj nový dům, který byl povolen za starých pravidel. Vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový stavební zákon, všichni jásali, že nebudou probíhat kolaudace (kontrolní prohlídky). Nicméně jak už jsme avizovali v článku na našem druhém blogu, kontrolní prohlídky nadále probíhají, protože je na uvážení úředníků, zda je provedou nebo ne. Ovšem malinká změna tu je.

Jaké žádosti podat?

Jakmile dům dokončíte, musíte stavebnímu úřadu doručit žádost zvanou Ohlášení dokončení stavby a žádost o přidělení čísla popisného a evidenčního. Babička předložila také geometrický plán.

Stavební úřad po obdržení vašich žádostí vydá Oznámení o provedení kontrolní prohlídky, ve kterém uvede termín konání prohlídky, který je nutné respektovat.

Úřad dodal také seznam dokumentů, které stavebník musí mít, viz níže. V seznamu chybí stavební deník. Nevím, zda to úřad opomenul nebo to již nepožadují.

Jak kontrolní prohlídka probíhala?

Úřednice přišla s projektovou dokumentací a zkontrolovala si, zda skutečnost odpovídá projektu. Jedinou změnu, kterou shledala, bylo odlišné umístění jedněch dveří. Nicméně se nejedná o zásadní problém a nijak to dále nebylo řešeno.

V době konání kontrolní prohlídky v domě ještě nebyly dveře, ale byly již objednané a zaplacené, což bylo prokázáno smlouvou a fakturou. Úřednice to tedy nebrala jako vadu.

Jediný rozdíl oproti dřívějším kolaudacím je ten, že úředníkům neukazujete a nepředáváte předepsané dokumenty (revize, tlakové zkoušky, protokoly aj.). To ovšem neznamená, že je mít nemusíte, jen to není kontrolováno a uchováváno na stavebním úřadě. Nicméně bych se na to nespoléhala, protože my jsme dům také kolaudovali v době platnosti nového zákona (jako jedni z prvních, viz článek), přesto úředník veškeré dokumenty pečlivě kontroloval a kopie si odnesl do archivu.

Co je zapotřebí ke kontrolní prohlídce?

Byť se zdá, že by to mělo vycházet ze zákona, který by si každý úředník měl vykládat stejným způsobem, není tomu tak. Proto se vždy raději informujte přímo na svém stavebním úřadě.

Dům ovšem neprojde kontrolní prohlídkou, pokud nebude bezpečný. To znamená, že musíte mít:

  • Hasicí přístroj
  • Hlásič kouře
  • Hromosvod
  • Zábradlí

Po nás požadovali také

  • Dveře minimálně na WC
  • Schody s předepsanou nášlapnou plochou – jednalo se o venkovní schody
  • Fasádu alespoň ve stěrce, aby nebyly vidět cihly

Po kontrolní prohlídce úřad vydá sdělení a doklad o přidělení čísla popisného případně evidenčního.

Výhled do budoucna

Úředníci připouští, že současná podoba kontrolních prohlídek (kolaudací) není ideální a prý je velmi pravděpodobné, že se vrátí k původnímu modelu, kdy úředníci kontrolují a archivují dokumenty na stavebním úřadě.