Příprava rekonstrukce

Rekonstrukce je slovo, které mnohým nahání hrůzu. Přitom se jedná proces ke zvýšení komfortu, který za tu námahu určitě stojí. Pokud se vrhnete do rekonstrukce obydlí, ve kterém bydlíte, máte zjednodušenou práci. Víte totiž, co všechno vás štve a chtěli byste to změnit. V neposlední řadě je pravděpodobné, že máte k dispozici původní projektovou dokumentaci domu, která vám může v mnohém pomoci.

Pokud nemáte projekt ke svému starému domu, zkuste štěstí na stavebním úřadě.

O poznání složitější situaci mají lidé, kteří si koupí dům či byt k přestavbě. Jelikož nejsou sžiti s daným prostorem, neví, co je čeká a je dost možné, že nebudou mít k dispozici ani projekt. V takovém případě je jedinou nadějí na získání původní projektové dokumentace stavební úřad. Stavební úřady totiž mají povinnost po nějakou dobu archivovat dané dokumenty. Ale ze zkušenosti vím, že základní projekt domu ze 70. let měl stavební úřad ještě dnes k dispozici. Zkuste tedy štěstí a uvidíte.

I když se v průběhu výstavby běžně dělají změny, je nutné jít do rekonstrukce s jasnou vizí. Měli byste si detailně promyslet vše, co si budete přát změnit. Důvodem jsou finance a časový plán.

Kdy budu potřebovat povolení

Před plánovaným zahájením prací si zajděte na stavební úřad a zjistěte si, co bude zapotřebí administrativně provést. Každý stavební úřad bohužel postupuje jiným způsobem, takže není jednoduché napsat univerzální postup.

Obecně lze říci, že pokud při rekonstrukci budete zasahovat do nosných konstrukcí, měnit velikost oken, přidávat okna, dostavovat dům, zvedat střechu, aplikovat zateplení zasahující na cizí pozemek (typicky se jedná o řadové domy u chodníků), pak zajisté budete potřebovat získat povolení od stavebního úřadu. K tomuto aktu bude nutné doložit projekt (rozsah si domluvte přímo na úřadě) a žádosti. Bude se pravděpodobně jednat o žádost o územní souhlas/územní rozhodnutí pro případy, kdy měníte půdorys domu a žádost o ohlášení stavby/stavební povolení. Rozdíl je v rozsahu prováděných prací, vstřícnosti sousedů a délce lhůt pro vydání povolení.

Před rekonstrukcí zajděte na stavební úřad a informujte se o potřebném postupu, neboť co úředník či stavební úřad, to jiný postup.

V případě našeho investora nám stavební úřad sdělil, že pokud budeme měnit pouze příčky, provádět vnitřní úpravy, nezměníme velikost a umístění oken a zateplíme dům bez zásahu na cizí pozemek, žádné povolení od úřadu mít nemusíme a úřad nám ani nemá co vydat. Ale prosím nespoléhejte se na náš případ. Jak už bylo zmíněno, co úředník či stavební úřad, to jiný postup!

Pokud po vás úřad bude požadovat povolení, počítejte minimálně s měsíční lhůtou pro vydání povolení, která nabývá platnosti až několik dní po vydání rozhodnutí.

Projektová dokumentace k rekonstrukci

V některých případech by vyhotovení projektové dokumentace či alespoň statického posudku mohlo být zbytečné, ale i tak se nad tím zamyslete. Původní konstrukce domu mohla být navržena za jiných podmínek, s jinými materiály a k určitému použití (2. patro mohlo být navrženo jako půda, nyní obytný prostor). Pokud konstrukci přetížíte, nemusí to vydržet. Ještě donedávna jsem si myslela, že na tom vlastně nic není, že se nemůže nic pokazit, ale poté, co nám technik společnosti Wienerberger při jedné návštěvě sdělil, že zrovna jede z novostavby, kterou nařídil zbourat, po incidentech o pádech mostů, střech apod., jsem vše přehodnotila.

Plán rekonstrukce

Vzhledem k tomu, že objekt investora musí být rekonstruovaný a obytný zároveň, bylo přistoupeno k postupné výstavbě. Nejprve rekonstrukcí projde 1. nadzemní podlaží a teprve po dokončení tohoto patra se bude pracovat v přízemí. Nejedná se o dobré rozhodnutí, takže pokud můžete, pokuste se tomu vyhnout. Problém je v prašnosti, které nelze zabránit ani zavřenými jakkoli zaizolovanými dveřmi, v časovém prodloužení rekonstrukce a prodražení prací dodávaných najatými firmami či dokonce odmítnutí firem pracovat na malé zakázce.

Vše si určitě sami nedokážete udělat, takže budete muset využít služeb externí firmy či řemeslníka. Z tohoto důvodu je nutné si stanovit předběžný časový plán a nasmlouvat si je dostatečně dopředu. Bohužel je zlá doba, takže na dodavatele můžete čekat i rok. Není to jen strašení, jsou to reálné příběhy z naší stavby, kdy jsme museli čekat na všechny firmy nebo si najít jiné s kratší dobou dodání. Když píši kratší, neznamená to, že k vám naběhnou zítra či do týdne, ale například za 2 měsíce. Opravdu není dobré spoléhat na to, že dnes si zavolám řemeslníka a on zítra či do týdne začne s pracemi na vaší stavbě.

Rozpočet na rekonstrukci

V případě stavby svépomocí a malých zkušeností nejste schopni přesně určit výši rozpočtu. Proto je dobré se zkusit s někým poradit, vyhledat si informace a poptat firmy ještě před zahájením prací. I když si budete jisti, že rozpočet máte skvěle zpracovaný, počítejte s finanční rezervou na nenadálé záležitosti. Nezřídka se stává, že se objeví nějaké vícepráce.