Vyklízecí a bourací práce svépomocí

Před zahájením rekonstrukce nepočítejte s tím, že budete schopni dům rychle vyklidit, pokud jej obýváte. I když se to nezdá, většinou se v něm nachází spoustu věcí, o kterých jste ani nevěděli. Je tedy dobré si dopředu zajistit dostatečné množství krabic a zařídit prodej či darování nepotřebných věcí. Myslete na to, že to co se nehodí vám, může potěšit někoho jiného, případně pro dané věci můžete nalézt alternativní využití. Pokud se vám to nepovede, nezbývá nic jiného než se věcí zbavit, avšak vhodným způsobem.

Třídění a zpeněžení odpadu

Pokud se jedná o recyklovatelný odpad, odložte jej do kontejnerů na tříděný odpad či do sběrného dvora. V případě, že se jedná o objemný odpad, patří pouze do sběrného dvora. Více informací o nakládání s odpady si můžete přečíst v našem článku na druhém blogu. Naleznete tam i informace o možném zpeněžení odpadu. Jedná se především o staré dřevěné trámy a dřevěné podlahy či kovový odpad a staré cihly. Firem zabývajících se odkupem dřevěných částí staveb je spousta, příkladem může být HBM-Wood, Tvexa Czech, AH-Bohemia a mnoho dalších. Nicméně jsou tam i zajímavé tipy, jak si zařídit odvoz tříděného odpadu zdarma.

Myslete na životní prostředí a zkuste nepotřebným věcem najít nového majitele či alternativní využití.

Pokud nemáte možnost odpad odvést svými silami, budete si muset zařídit kontejner. Pokud budete třídit stavební suť a ostatní dopad, pak bude kontejner s odvozem levnější. Investor si na přistavení kontejneru s následným vývozem a zajištění recyklace stavební suti najal firmu Smětal.

Bourací práce svépomocí

Při rekonstrukci si na začátku můžete vybít přebytečnou energii a vztek bouracími pracemi. Avšak s rozumem, ať nemusíte opravovat i to, co nebylo zapotřebí. Nejužitečnějším pomocníkem vám bude bourací kladivo a páčidlo.

Níže zmíněné práce vyprodukovaly 12 tun suti, která byla odvezena čtyřmi kontejnery do firmy zabývající se recyklací suti. Co se týče kovových částí, za ty bylo ve sběrně druhotných surovin získáno okolo 1 600 Kč, ale nejedná se o finální částku, neboť ještě spoustu kovových věcí leží na pozemku a čeká na odvoz.

Rozebrání podlahové skladby

Investor práce započal zjištěním podlahové skladby, která čítala parkety a linoleum, pod nimiž se v každé místnosti nacházela jiná skladba. To je samozřejmě nepříjemné, neboť v každé místnosti byla jiná výška podlahy, kterou bude zapotřebí dostat do roviny kvůli pokládce polystyrenu. Jen odebrání parket zabralo cca 2 dny práce ve dvou mužích.

Ve dvou pokojích byla pod parketami dřevěná prkna ležící na fošnách a ty ještě na dřevěných trámech. Dutiny mezi trámy byly vyplněny skelnou vatou a slámou. V této skladbě došlo k rozebrání tak, aby zůstaly jen trámy a fošny.

V jednom pokoji byl vylit beton na fošnách, které ležely na trámech. Zde byl vybourán beton a položena stejná skladba jako v případě výše.

Skladba podlahy bývalé koupelny byla tvořena betonem, pod nímž byla izolace z eternitu položená do škváry a pod ní opět beton. Bourání podlah s betonovou skladbou trvalo cca 4 dny.

Bourání příček a vytváření nových otvorů

Jakmile bylo patrné, co se nachází na podlaze, rozebrala se první vrstva a začalo se odstraněním zárubní a bouráním příček, které opět nebyly z jednoho materiálu, ale z různých typů cihel. Dřevěný odpad si rodinný příslušník odvezl na spálení, kovový odpad (zárubně, radiátory) byl odvezen do sběrny druhotných surovin a stavební suť se shromažďovala v přistaveném kontejneru, který musel být několikrát vyvezen.

Bourání části střechy

Vzhledem k potřebě zvednutí střechy kvůli odstranění zkosení bránící plnému využití místnosti byly odřezány krovy. Vyšlo to tak, že zbylé části krovů leží na stěně, takže se jen doplní o nové trámy s menším sklonem.

Plynové rozvody

Dům byl vytápěn plynovým kotlem a byly v něm plynové sporáky, takže při bouracích pracích bylo nutné zasáhnout také do rozvodů plynu. Před započetím prací bylo zapotřebí uzavřít hlavní uzávěr plynu a upustit plyn pomocí sporáku v přízemí. Poté byl sháněn plátek na šavlovou pilu, neboť ta na rozdíl od úhlové brusky (flexy) nevytváří jiskry. Nicméně pro jistotu byl kontaktován plynař, který nám sdělil, že to můžeme říznout úhlovou bruskou, že se nic nestane. Všichni žijí, nikomu se nic nestalo, takže jsme i řezání plynových rozvodů přežili ve zdraví.